Reserve Dekking kapitaallasten

Doel

Bij begroting 2017-2020 wordt voorgesteld een reserve dekking kapitaallasten in te stellen.

Instelling

Begroting 2017-2020

Raadsbesluit

Voeding

De reserve dekking kapitaallasten is gevoed uit het Investeringsfonds voor projecten die gedekt worden uit het Investeringsfonds, maar die conform het nieuwe BBV moeten worden geactiveerd.

Bestedingsplan

Toelichting