Reserve Klimaatprogramma

Doel

De reserve Duurzaamheidsfonds worden gebruikt ter dekking van de kosten voor de “Herijking Routekaart Klimaat tot een Zaanse Energie-agenda”

Instelling

Wat is instelling? Is dat de juiste term voor in het document

Raadsbesluit

Voeding

De reserve Klimaatprogramma is in 2012 gevormd door een dotatie van € 500.000

Bestedingsplan

  • In de periode 2015-2018 wordt jaarlijks € 125.000 onttrokken aan de reserve welke samen met de beschikbare middelen uit de reserve Duurzaamheidsfonds worden gebruikt ter dekking van de kosten voor de “Herijking Routekaart Klimaat tot een Zaanse Energie-agenda”;
  • De reserve kan ultimo 2018 worden opgeheven.

Toelichting