ProgrammaBegroting primitief
Lasten 2017Baten 2017Saldo 2017Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020
Jeugd en zorg108.839-4.072104.768106.789107.297107.870
Veilige basis voor ieder kind5.533-325.5015.3115.3705.403
Gezond leven2.459-562.4032.3252.2992.272
Kracht van de wijkbewoners25.213-17325.04024.98324.94524.919
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont33.034-15432.88135.32636.02436.650
Specialistische hulp voor wie zelfstandig/thuis woont33.533-3.33130.20230.18430.07830.078
Uitvoeren armoedebeleid9.067-3268.7418.6608.5818.548
Werk, inkomen en economie84.237-59.49024.74724.33223.66823.165
Vestigingsklimaat bedrijven1.59501.5951.5951.4301.407
Rechtmatige inkomensverstrekking64.975-59.4905.4855.4855.3355.278
Intensiveren en versterken relatie werkgevers4.71904.7194.9005.0945.819
Organiseren van beschut werk11.660011.66011.07410.5689.424
Toerisme bevorderen7840784784747743
Iets terug doen voor uitkering3990399394394394
Aansluiting arbeidsmarkt en onderwijs1050105100100100
Maatschappelijke voorzieningen47.008-5.18941.81842.47544.62343.610
Goede aansluiting9.800-5.5574.2434.2164.2203.665
Onderwijsklimaat14.699-27414.42514.83415.41415.022
Maatschappelijke initiatieven1.730-11.7291.6791.6361.536
Verzelfstandiging buurthuizen702-7695695675647
Actieve (sport)verenigingen5640564535528515
Sportvoorzieningen8.5041.2429.74610.31710.33210.437
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad10.066010.0669.98411.60311.573
Multicultureel samenleven943-592350215215215
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling56.644-41.32415.32010.1348.1698.603
Samenwerking op het gebied van erfgoed7320732667667656
Gedifferentieerde aanpak (RO)1.921-1031.8181.6181.6181.497
Samenwerking versterken kwaliteit buitengebied5420542542542540
Woningvoorraad1.359-3221.037936936926
Parkeermogelijkheden1.008-2.899-1.891-1.897-1.909-1.772
Bevorderen doorstroming1.17101.1711.2641.2631.252
Beheer grond- en vastgoedportefeuille9.703-9.255447643710354
Samenwerken in gebiedsontwikkeling33.128-28.6094.519-510-1.258-530
Gebiedsontwikkeling beleid7.080-1366.9456.8715.6005.680
Milieu en duurzaamheid22.562-19.1603.4023.2563.0453.080
Ondersteuning dierenasiel en vogelopvang1360136136136136
Vaststellen en uitvoeren Grondstoffenplan16.053-19.130-3.077-3.082-3.081-3.082
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda1.126-301.0961.0961.0951.095
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie5.13905.1394.9984.7874.824
Uitvoeren grondstoffenplan1080108108108107
Beheer buitenruimte50.889-29.59021.29922.51823.93525.026
Recreatieve mogelijkheden4400440440440440
Funderingsrisico's en herstel1.11001.1101.110908908
Beheer en onderhoud openbare ruimte20.021-51019.51119.69620.04720.350
Markten207-308-101-101-101-101
Onderhoud riolering12.851-27.528-14.677-15.360-15.806-15.699
Begraven en begraafplaatsen757-1.138-381-389-386-384
Vervanging in de openbare ruimte2.99502.9954.0735.3286.103
Vervanging riolering11.961011.96112.60813.06412.968
Kermissen39-106-67-67-67-67
Natuur- en milieueducatie5080508508508508
Veiligheid en handhaving19.119-1.27517.84417.83217.69217.713
Uitvoering en regie Integraal veiligheidsplan4660466466466466
Ramp- en crisisbestrijding12.537012.53712.46512.46712.490
Openbare orde6150615594593592
Uitvoeren handhavingsprogramma3.669-2663.4033.4033.3513.350
Toezicht op vaarwegen808-1.009-201-56-87-87
Bediening bruggen en sluizen1.02401.024960902902
Burger en bestuur63.992-10.46553.52653.96353.23053.204
Digitaal behandelen van vergunningen4.597-5.602-1.005-1.299-1.299-1.299
Digitaal behandelen van aanvragen3.745-3.059686686686686
Toegankelijlkheid digitale dienstverlening9230923923923923
Onderhouden en ontsluiten Zaanse historie877-34842842842842
Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead45.562-1.69343.86943.72543.86743.841
Samen Zaans Evenwicht realiseren1.25501.2551.2551.2551.255
Transparante besluitvorming en informatie1.32801.3281.3281.3281.328
Verminderen regeldruk1.662-771.5851.5851.5851.585
B&W2.03902.0392.9142.0392.039
Gemeenteraad1.40301.4031.4031.4031.403
Griffie6010601601601601
Financiën307-282.801-282.493-288.519-299.720-293.021
Gemeentefonds0-241.687-241.687-244.398-244.399-244.493
Lokale heffingen48-1.935-1.887-1.912-1.962-1.962
Algemene dekkingsmiddelen10-906-896-896-896-897
Onvoorzien101-505151-8.04951
Saldo kostenplaatsen00000-24
Saldo financieringsfunctie-2.972-3.422-6.393-8.999-11.638-12.631
Dividend0-2.125-2.125-2.373-2.374-2.403
Innen lokale belastingen en heffingen2.803-32.676-29.873-30.309-30.719-30.979
Organisatie financiële processen3170317317317317
Saldo van baten en lasten453.597-453.366231-7.220-18.061-10.750
Jeugd en zorg0-250-250000
Specialistische hulp voor wie (tijdelijk) niet zelfstandig/thuis woont0-250-250000
Werk, inkomen en economie0-346-346-346-113-25
Intensiveren en versterken relatie werkgevers0-346-346-346-113-25
Maatschappelijke voorzieningen0-402-402-466-1.438-364
Maatschappelijke initiatieven0-100-100-100-1000
Actieve (sport)verenigingen0-38-38-3800
Sportvoorzieningen0-264-264-328-348-364
Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad0000-9900
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling1.635-6.511-4.877-45682-46
Beheer grond- en vastgoedportefeuille200-10190-10-10-10
Samenwerken in gebiedsontwikkeling1.435-6.501-5.067-35692-36
Milieu en duurzaamheid3.182-2.72445815810415
Uitvoeren Zaanse Energie Agenda0-950-950-950-950-950
Uitvoeren Ruimtelijke Milieuvisie3.182-1.7741.4081.1081.054965
Beheer buitenruimte0-350-350-350-350-350
Beheer en onderhoud openbare ruimte0-350-350-350-350-350
Burger en bestuur2.293-6391.654-1.274-335-335
Dienstverlening bedrijfsvoering en overhead2.118-6391.479-574-510-510
B&W1750175-700175175
Financiën35.504-31.6223.8829.54319.51511.856
Algemene dekkingsmiddelen12.134-10.7171.4177.1579.2409.778
Investeringsfonds23.370-20.9052.4652.3862.1752.078
Onvoorzien00008.1000
Mutatie reserves42.614-42.844-2317.22018.06510.751
Totaal resultaat496.211-496.211103-1