Reserve Jongerencentrum Assendelft

Doel

De reserve Jongerencentrum Assendelft is bij de Najaarsrapportage 2013 ingesteld door het in de begroting 2013 beschikbare bedrag ad € 165.000 aan de reserve te doteren

Instelling

Begroting 2013

Raadsbesluit

B&W besluit van 10-04-2012

Voeding

Bestedingsplan

De beschikbare middelen zijn bestemd om conform het B&W besluit van 10-04-2012 bij te dragen aan de realisatie van het jongerencentrum in Assendelft.

Toelichting