Reserve inrichting nieuwe bibliotheek Inverdan

Doel

De reserve Inrichting nieuwe bibliotheek Inverdan is bij de jaarrekening 2008 ingesteld ter dekking van de bijdrage van de gemeente Zaanstad ad € 990.000 voor de inrichting van de nieuw te bouwen bibliotheek in het gebied Inverdan.

Instelling

Jaarrekening 2008

Raadsbesluit

Voeding

Bestedingsplan

De bijdrage wordt naar verwachting in 2019 verstrekt en onttrokken uit de reserve waarna de reserve kan worden opgeheven.

Toelichting