Reserve inrichting nieuw Stadhuis

Doel

De reserve Inrichting nieuw Stadhuis is in 2005 ingesteld op basis van de wens tot het vormen van een bestemmingsreserve voor de inrichtingskosten van het Stadhuis;

Instelling

2005

Raadsbesluit

n.a.v. Raadsbesluit 30-01-2003 (beslispunt 6)

Voeding

Bestedingsplan

  • Jaarlijks is t/m 2016 € 142.000 onttrokken t.b.v. inrichtingskosten nieuw Stadhuis.
  • Bij de BURAP 2016 is voorgesteld de nog beschikbare middelen in de reserve in 2016 te gebruiken voor het reinigen van de gevel van het stadhuis alsmede voor het aanbrengen van een vuilafstotende coating;
  • De verwachting is dat de reserve ultimo 2016 dan wel in 2017 kan worden opgeheven.

Toelichting