Reserve Investeringsprogramma Landelijk Gebied

Doel

De reserve Investeringsprogramma Landelijk Gebied (ILG) is bij de jaarrekening 2007 gevormd met als oorspronkelijk doel het dekken van de eigen bijdragen m.b.t. projecten Investeringsprogramma Landelijk Gebied oftewel het Buitengebied.

Instelling

Bij jaarrekening 2007

Raadsbesluit

Voeding

Bestedingsplan

  • Met ingang van 2017 is de BBV gewijzigd waarbij investeringen in maatschappelijk nut geactiveerd dienen te worden en het niet meer is toegestaan investeringen in maatschappelijk nut in het jaar van de kosten uit het fonds te onttrekken;
  • De reserve wordt omgezet naar een reserve kapitaallasten waar de afschrijvingslasten van de desbetreffende investeringen uit worden onttrokken;
  • Naast de bijdrage uit de reserve bestaat de dekking van de projecten uit ontvangen subsidies.
  • In 2017 staan onder andere de volgende projecten gepland voor uitvoering: Haansloot, Westerwatering, fietspad Guisveld en ecologische verbindingen.

Toelichting