Reserve Herstructureringskosten Baanstede

Doel

De reserve herstructureringskosten Baanstede is bij de Bestuursrapportage 2015 ingesteld - door het restbedrag aan herstructureringskosten ad € 1,46 miljoen uit het budget BUIG aan de reserve te doteren - met als doel de verwachte kosten t/m 2019 uit de reserve te kunnen dekken;

Instelling

Burap 2015

Raadsbesluit

Voeding

Restbedrag BUIG

Bestedingsplan

Bij de Bestuurlijke rapportage 2016 is gemeld dat de vormgeving van het Participatiebeleid in volle gang is als gevolg waarvan de herstructurering van het Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede) voorlopig is aangehouden hetgeen betekent dat vooralsnog geen onttrekkingen uit de reserve in de periode 2017-2020 in de begroting zijn opgenomen.

Toelichting