Voorziening Wachtgelden Wethouders

Doel

De voorziening is bedoeld om aan de betalingsverplichting te kunnen voldoen ten aanzien van wachtgelden aan de ex-wethouders van de gemeente Zaanstad.

Instelling

Raadsbesluit

Voeding

De voorziening wordt om de 4 jaar, in het jaar van collegewisseling, gevoed vanuit de reserve wachtgelden (toekomstige) wethouders.

Bestedingsplan

Op basis van actuele betalingsverplichtingen ten aanzien van wachtgelden aan de ex-wethouders van de gemeente Zaanstad.

Toelichting