Voorziening Wilhelminasluis

Doel

Deze voorziening is getroffen in 2016 voor onvoorziene kosten als gevolg van het vernieuwen van de Wilhelminasluis.

Instelling

Raadsbesluit

Voeding

Bestedingsplan

Toelichting