Voorziening SDV uitstaande leningen

Doel

Deze voorziening is opgenomen ter dekking van het risico dat de uitstaande leningen van de Sociale Dienst Verlening niet volledig worden terugbetaald.

Instelling

Raadsbesluit

Voeding

Bestedingsplan

Bij onvolledige terugbetaling van de uitstaande leningen

Toelichting