Voorziening Gebiedsontwikkeling

Doel

Deze voorziening is gevormd ter dekking van het totaal verwachte tekort op grondexploitatieplannen.

Instelling

Raadsbesluit

Voeding

Bestedingsplan

Toelichting