Voorziening Subsidie Hirb Kogerveld

Doel

Deze voorziening is bij de jaarrekening opgenomen voor het geval de HIRB subsidie Kogerveld toch niet wordt verleend. Bij ontvangst van de subsidie valt deze voorziening vrij.

Instelling

Jaarrekening 2015

Raadsbesluit

Voeding

Bestedingsplan

Bij ontvangst nog te ontvangen bedrag.

Toelichting