Voorziening dwangsommen handhaving

Doel

Deze voorziening is opgenomen ter dekking van het risico dat dwangsommen uitgevaardigd door handhaving niet volledig worden betaald.

Instelling

Raadsbesluit

Voeding

Bestedingsplan

Toelichting