Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek Waterland

Zaandam

Naamloze vennootschap

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Laag

Houdstermaatschappij Energiebedrijf Zaanstreek Waterland (Houdstermaatschappij EZW) heeft als doel het houden van de aandelen Nuon Energie Noord West NV (Nuon ENW NV) en Alliander NV

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Wethouder Emmer vertegenwoordigt de gemeente in de AvA, plaatsvervanging wethouder Straat

Aandelenkapitaal

€ 30.084

Leningen/garantstellingen

€ 0

Impuls

€ 0

Exploitatie

€ 0

Stemverhouding: 1.5%

(Markt) ontwikkelingen

Per 1 juli 2015 zijn alle aandelen Nuon Energy verkocht aan het Zweedse energiebedrijf Vattenfall. Verwachting is dat de dividenduitkeringen van het netwerkbedrijf Alliander vrij stabiel zullen blijven. De dividendopbrengst 2015 voor Zaanstad bedroeg ruim 8 ton en ligt daarmee in lijn met de begroting.

Financiële positie

01-01-2015

31-12-2015

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 67.957

€ 30.165

Vreemd vermogen

€ 2.946

€ 1.510

Resultaat

€ 1.492