Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied

Amsterdam

Naamloze vennootschap

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Hoog

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON) is het uitvoeringsinstrument voor het (her)ontwikkelen van bedrijventerreinen zoals beschreven in het Masterplan Noordzeekanaalgebied

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Wethouder Straat vertegenwoordigt de gemeente in de AvA, plaatsvervanging wethouder Emmer

Aandelenkapitaal

€ 550

Leningen/garantstellingen

€ 0

Impuls

€ 0

Exploitatie

€ 0

Stemverhouding: 33.3%

(Markt) ontwikkelingen

zie risicoanalyse

Financiële positie

01-01-2015

31-12-2015

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 4.114-

€ 4.346-

Vreemd vermogen

€ 94.798

€ 96.824

Resultaat

€ 227-

Risico's

zie risicoanalyse