Reserve Strategisch Groenproject

Doel

De reserve Strategisch Groenproject is bij de jaarrekening 2006 ingesteld m.b.t. het realiseren van projecten strategisch groen, fietspaden, wandelpaden, vaarwegen, etc.

Instelling

Jaarrekening 2006

Raadsbesluit

Voeding

Bestedingsplan

  • Met ingang van 2017 is de BBV gewijzigd waarbij investeringen in maatschappelijk nut geactiveerd dienen te worden en het niet meer is toegestaan investeringen in maatschappelijk nut in het jaar van de kosten uit het fonds te onttrekken;
  • De reserve wordt omgezet naar een reserve kapitaallasten waar de afschrijvingslasten van de desbetreffende investeringen uit worden onttrokken.

In 2017 staan onder andere de volgende projecten gepland voor uitvoering: Wijde Vliet, Noorderveen, Kreekrijk, Wormerveer/Middel en wandelpad Guisweg.

Toelichting