Reserve Regionaal Werkbedrijf

Doel

De reserve Regionaal Werkbedrijf is in 2015 bij de Najaarsrapportage ingesteld door de nog niet bestede middelen - die vanuit de Algemene Uitkering beschikbaar zijn gesteld voor een regionale taak - te doteren aan de reserve waarmee de middelen beschikbaar blijven voor het Regionaal Werkbedrijf.

Instelling

Narap 2015

Raadsbesluit

Voeding

Bestedingsplan

In de periode 2017-2020 dienen nog plannen te worden ontwikkeld voor het inzetten van de reserve.

Toelichting