Reserve Nationaal Actieplan Sport en Bewegen

Doel

De reserve Nationaal actieplan Sport & Bewegen is in 2011 ingesteld met als doel:

  • Het terugdringen van de beweegarmoede bij vooral de te weinig actieve burgers en hiermee het verminderen van overgewicht onder de Nederlandse bevolking;
  • Het terugdringen van andere gezondheidsproblemen zoals diabetes, hart- en vaatziekten en depressie en het realiseren van een meer beweeg vriendelijke omgeving.

Instelling

2011

Raadsbesluit

Voeding

Bestedingsplan

Jaarlijks wordt in de periode 2016-2018 € 38.000 aan de reserve onttrokken waarbij de reserve in 2018 wordt opgeheven.

Toelichting