Reserve Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel

Doel

In 2009 is de reserve Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel (GAF) ingesteld om verbetering van Funderingen woningen te stimuleren;

Instelling

2009

Raadsbesluit

Voeding

Ultimo 2015 zijn in de reserve nog voor € 0,65 miljoen middelen beschikbaar welke ingezet kunnen worden voor risico’s, herstel en vangnetregeling;

Bestedingsplan

In de periode 2017-2020 dienen nog plannen te worden ontwikkeld voor het inzetten van de reserve.

Toelichting