Reserve Fonds Beeldende Kunst

Doel

  • De reserve Fonds Beeldende Kunst is ingesteld ter (co) financiering van langlopende kunstprojecten en wordt ingezet als egalisatie omdat kunstprojecten versnellen of vertragen;
  • Daarnaast is de reserve bedoeld om de lasten van achterstallig onderhoud te dekken;

Instelling

Raadsbesluit

Voeding

Bestedingsplan

Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat het achterstallig onderhoud in 2017 is weggewerkt.

Toelichting