Algemene Reserve

Doel

De Algemene reserve is specifiek bedoeld als buffer om risico’s zoals vermeld in de paragraaf Weerstandsvermogen en risico’s van begroting en jaarrekening en fluctuaties in de exploitatie in de toekomst te kunnen opvangen;

Instelling

Raadsbesluit

Voeding

De omvang is gekoppeld aan het risicoprofiel van de gemeente Zaanstad, waarbij de toegestane hoogte is genormeerd met behulp van een vastgestelde bandbreedte voor de ratio van het weerstandsvermogen.

Bestedingsplan

Toelichting