Stichting Marketing Zaanstreek

Risicoprofiel
Het risicoprofiel van de stichting Marketing Zaanstreek is gemiddeld. Financiële middelen zijn sterk afhankelijk van nog aan te trekken en bestaande partners, maar met name van gemeentelijke middelen. De stemverhouding varieert op basis van het aantal partners, op dit moment is de stemverhouding van gemeente Zaanstad 7%.

Risicoanalyse

Ontwikkelingen

(Markt) ontwikkelingen

In 2016 heeft het college besloten om de samenwerkingsovereenkomst met SMZ per 1 januari 2017 te beëindigen en de marketingactiviteiten te gaan aanbesteden voor 2017 e.v.
Dit betekent tevens het einde voor de subsidierelatie tussen de gemeente en de SMZ en de DAEB die de SMZ voor de gemeente uitvoerde.
De gemeente heeft ingestemd met de hoofdlijnen van de meerjarige marketingstrategie, zoals beschreven in “Zaanstad Marketing, naar de volgende fase van citymarketing in Zaanstad 2016-2019”.
Vooruitlopend op de aanbesteding wordt voor marketing structureel een bedrag van € 300.000 per jaar opgenomen in de programmabegroting 2017-2020 en € 50.000 uit acquisitie (totaal € 350.000).

Financiële positie

In 2013 werd nog een verlies gemaakt van € 58.000. In 2014 is er een winst gemaakt van € 6.000. De cijfers van 2015 zijn nog niet bekend.

Risico's

  • Voorzitterschap van de stichting is (nog) in handen van de burgemeester van Zaanstad.
  • Risico’s als imagoschade en het risico van “dubbele petten” bij besluitvorming.

Geen continuïteit directeur en personeel stichting

Beheersing

Maatregelen

  • Voorstellen worden niet door de burgemeester maar door de wethouder D. Straat ingebracht in B&W