Masterplan Noordzeekanaalgebied

IJmuiden

Stichting

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Gemiddelde

Het op duurzame wijze versterken van de regionale economie in het Noordzeekanaalgebied door het benutten van de potentie van het regionale haven- en industrieel complex.

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Wethouder Straat is lid van het stichtingsbestuur, vervanging wethouder Emmer

Aandelenkapitaal

€ 0

Leningen/garantstellingen

€ 0

Impuls

€ 0

Exploitatie

€ 29

Stemverhouding: 17%

(Markt) ontwikkelingen

Zie risicoanalyse

Financiële positie

01-01-2015

31-12-2015

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 383

€ 319

Vreemd vermogen

€ 883

€ 751

Resultaat

€ 64-

Risico's

zie risicoanalyse