Regionale samenwerking decentralisaties sociale domein

Zaandam

Gemeenschappelijke regeling

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Gemiddelde

Gezamenlijke inkoop en beleidsvoorbereiding en -uitvoering

Bestuurlijk belang

Financieel belang

deze lichte vorm van publieke samenwerking kent geen bestuur

Aandelenkapitaal

€ 0

Leningen/garantstellingen

€ 0

Impuls

€ 0

Exploitatie

€ 0

Stemverhouding: nvt

(Markt) ontwikkelingen

De Regeling Zonder Meer is per 1 januari 2016 verlengd.

Financiële positie

01-01-2014

31-12-2014

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 0

€ 0

Vreemd vermogen

€ 0

€ 0

Resultaat

€ 0

Risico’s

Zie risicoanalyse