Stadsregio Amsterdam

Amsterdam

Gemeenschappelijke regeling

(bedragen x € 1.000)

Openbaar belang

Toezichtsregime

Gemiddelde

De Stadsregio Amsterdam (SRA) heeft als doel het, door samenwerking van gemeenten, oplossen van regionale problemen en benutten van regionale kansen in de regio Amsterdam

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Wethouder Straat is lid van het DB, plaatsvervanger door wethouder Emmer

Aandelenkapitaal

€ 0

Leningen/garantstellingen

€ 0

Impuls

€ 0

Exploitatie

€ 0

Stemverhouding: 11.3%

(Markt) ontwikkelingen

Zie risicoanalyse

Financiële positie

01-01-2015

31-12-2015

Ontwikkelingen

Eigen vermogen

€ 24.608

€ 9.521

Vreemd vermogen

€ 4.253

€ 3.428

Resultaat

€ 640

Risico’s

Zie risicoanalyse