Reserve Zaans Meerjarig Ontwikkel Plan II (ZMOP2) Fonds Fysiek

Doel

De reserve ZMOP2 Fonds Fysiek is in 2009 ingesteld met als doel het uitvoeren van projecten in het bodem- en geluidsprogramma 2010-2014

Instelling

2009

Raadsbesluit

Voeding

In 2014 is bij de Bestuursrapportage besloten de beschikbare middelen ad € 307.349 voor het uitvoeren van bodemprojecten over te hevelen naar de reserve Bodembeheer;

Met ingang van 2015 kunnen de beschikbare middelen nog slechts ingezet worden voor projecten in het kader van geluid.

Bestedingsplan

In de periode 2017-2020 dienen nog plannen te worden ontwikkeld voor het inzetten van de reserve.

Toelichting