Reserve Transformatiefonds

Doel

  • Bij de begroting 2017-2020 wordt voorgesteld een transformatiefonds in te stellen;
  • De aanleiding voor het vormen van het transformatiefonds ligt in de wijzigingen BBV waarbij gemeenten vanaf 2017 verplicht zijn alle activa – inclusief maatschappelijk nut -  te activeren. In de begroting t/m 2016 waren deels middelen beschikbaar (ongeveer € 10 miljoen per jaar) om dit type investeringen ineens in de exploitatie als kosten te nemen;
  • Met ingang van 2017 dienen deze investeringen te worden geactiveerd waarbij met ingang van 2018 afschrijving dient plaats te vinden;

Instelling

Begroting 2017-2020

Raadsbesluit

Voeding

  • Het saldo van het reguliere budget en de afschrijvingen wordt met ingang van 2017 gedoteerd aan het transformatiefonds;
  • Op basis van de huidige inzichten zullen in de periode 2017-2020 de volgende bedragen in de reserve worden gestort:  

2017

2018

2019

2020

TOTAAL

Dotatie transformatiefonds

9.520.000

9.410.000

9.095.000

8.780.000

36.805000

Bestedingsplan

Toelichting