Reserve Popactiviteiten de Flux

Doel

  • De reserve Popactiviteiten “De Flux*”is in 2013 ingesteld met als doel de gereserveerde middelen in te zetten als extra impuls van het nieuwe poppodium in het openingsjaar

Instelling

2013

Raadsbesluit

Voeding

Bestedingsplan

  • Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de opening in 2019 zal plaats vinden;
  • Ultimo 2016 is naar verwachting € 207.574 aan middelen beschikbaar in de reserve.

Toelichting