Reserve de Omzoom

Doel

De reserve Omzoom is ingesteld bij de Najaarsrapportage 2014 met als doel het aanleggen van fiets- en voetpaden in De Omzoom te Assendelft;

Instelling

Najaarsrappotage 2014

Raadsbesluit

Voeding

Het project wordt naast de dekking uit de reserve gefinancierd vanuit provinciale subsidies;

Bestedingsplan

De verwachting is dat op basis van de huidige inzichten het project in 2017 gereed is waarna de reserve kan worden opgeheven

Toelichting

Met ingang van 2017 is de BBV gewijzigd waarbij investeringen in maatschappelijk nut geactiveerd moeten worden en het niet meer is toegestaan investeringen in maatschappelijk nut in het jaar van de kosten rechtstreeks uit het fonds te onttrekken.