Reserve Bodembeheer

Doel

De reserve Bodembeheer is in 2012 ingesteld met als doel het dekken van de kosten van bodemsanering;

Instelling

In het Zaans bodemprogramma 2016-2020 (27-01-2016 / 816) is vermeld dat de – onder meer uit de decentrale uitkering bodem - beschikbaar gestelde middelen t/m 2015 niet geheel zijn uitgegeven en voor een bedrag van € 5,4 miljoen in de reserve bodembeheer zijn gedoteerd en in de periode 2016-2020 ingezet zullen worden;

Raadsbesluit

Voeding

Bestedingsplan

  • In de meicirculaires 2015 is vermeld dat ook voor de periode 2016-2020 – een jaarlijks bedrag ad € 1.865.818 - sprake zal zijn van een decentralisatie-uitkering. Het bodembeleid voor deze periode is opgenomen in het convenant “Bodem en Ondergrond” van 17 maart 2015. Het convenant is ondertekend door het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen. Met de ondertekening van het convenant wordt ook de definitieve stap gezet naar de verdere decentralisatie van de middelen. Met de middelen kunnen de gemeenten de beleidsafspraken uit het convenant uitvoeren;
  • In de meicirculaire 2016 zijn de bedragen van de eerste tranche van het extra budget over de periode 2016-2020 van het convenant weergegeven;
  • Samengevat kunnen de te ontvangen bedragen in het kader van bodemsanering over de periode 2016-2020 als worden weergegeven:

convenant

convenant

Totaal

Extra

uitkering 2016

1.865.818

1.886.120

3.751.938

uitkering 2017

1.865.818

1.315.898

3.181.716

uitkering 2018

1.865.818

877.265

2.743.083

uitkering 2019

1.865.818

614.086

2.479.904

uitkering 2020

1.865.818

570.222

2.436.040

9.329.090

5.263.591

14.592.681

Toelichting