Reserve Herindicatie

Doel

De reserve herindicatie is bij de Najaarsrapportage 2014 - met een initiële storting ad € 1,4 miljoen - ingesteld met als doel de beschikbare middelen in te zetten voor herindicaties

Instelling

Bij Narap 2014

Raadsbesluit

Voeding

Bestedingsplan

  • Bij Raadsbesluit van 31-03-2016 (2016 / 15881) is besloten in 2016 een bedrag ad € 748.000 uit de reserve in te zetten voor 1.400 herindicatie-trajecten voor kinderen die al voor het in werking treden  van de Jeugdwet in behandeling zijn bij een Jeugdhulpaanbieder;
  • Bij de Bestuurlijke rapportage 2015 is gemeld dat in 2015 de herindicaties WMO kortdurend - maximaal voor 1 jaar – zijn afgegeven hetgeen betekent dat in 2016 veel cliënten opnieuw geïndiceerd moesten worden. De wijkteams hadden onvoldoende capaciteit voor de uitvoering hieromtrent waardoor tijdelijk extra capaciteit is ingezet voor het eerste half jaar 2016 welke kosten ad € 600.000 worden gedekt uit de reserve.

Toelichting