Voorziening reorganisatie

Doel

Deze voorziening is ter dekking van de kosten van medewerkers die boventallig zijn geworden als gevolg van in het verleden doorgevoerde reorganisaties.

Instelling

Raadsbesluit

Voeding

Bestedingsplan

Op basis van de kosten van boventallige medewerkers.

Toelichting