Voorziening Afvalzorg

Doel

Van het in 2011 ontvangen bedragen van NV Afvalzorg is een voorziening gevormd ter dekking van de kosten en eventuele gevolgen van de mediation onderhandelingen. Daarnaast dient het ter dekking van de kosten van het hoger beroep bij de Raad van State.

Instelling

Raadsbesluit

Voeding

Conform de overeenkomst is er in 2015 € 2 mln. ontvangen van het Havenbedrijf Amsterdam. Daarnaast is er € 0,6 mln. betaald voor molen De Pauw. Plankosten en extra MER-onderzoek verklaren het restantbedrag. Het saldo van deze mutaties is toegevoegd aan de voorziening.

Bestedingsplan

Toelichting